08 April 2019

Proximedia krijgt gerechtigheid
opgelet voor oplichters!

De Belgische dochteronderneming voor digitale diensten won haar zaak tegen Luc Vanham.

De afdeling Charleroi van de Ondernemingsrechtbank van Henegouwen heeft een uitspraak gedaan in de zaak tussen Proximedia en de heer Luc Vanham en zijn bvba CARPETZI.

Een opeenstapeling van leugens

Ter herinnering, Luc Vanham heeft de afgelopen jaren veel klanten van Bizbook Channel benaderd onder de dekmantel van een syndicaat (S.I.C.A. PPL) dat eigenlijk geen juridische bestaansvorm had.

Zijn opzet? 
Bijdragen incasseren en prestaties voor eigen rekening aanrekenen.

Hoe ging hij tewerk? 
Het zwartmaken van Proximedia bij enkele tientallen zelfstandigen met behulp van valse argumenten en documenten. Daar hield het niet bij op. Hij benaderde ook een deel van de klantenkring met voorstellen om websites te creëren.

Hij gebruikte en misbruikte met andere woorden een illegale en onrechtvaardige methode om de reputatie van Proximedia Belgium voor persoonlijk gewin te bezoedelen.

Het Hof was van oordeel dat de heer Vanham op onwettige wijze economische activiteiten uitoefende die niet geregistreerd waren bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en het erkende dat de vzw "S.I.C.A.ppl" en de zogenaamde vakbond niet bestonden.

Het Hof was verder van mening dat het systematisch zwartmaken van Proximedia door de heer Vanham in strijd was met de wet en gelastte hem te stoppen op straffe van strenge boetes.

Een overtreding van de wet!

De rechter was heel duidelijk: de heer Vanham en bvba CARPETZI hebben de wet overtreden en meer bepaald het Wetboek van Economisch Recht dat de betrekkingen tussen ondernemingen, maar ook ten aanzien van consumenten regelt.

Het arrest stelt ook vast dat de denigrerende verklaringen van de heer Vanham tegen Proximedia in strijd zijn met de eerlijke handelspraktijken.

Pas op voor oplichters!

Proximedia mocht het arrest publiceren om een situatie die te lang heeft geduurd op te helderen.

Raadpleeg het arrest via deze linkDeze artikelen kunnen u ook interesseren!

06/12/2019
Proximedia
heeft het bezoek van Sinterklaas ontvangen...
Lees meer
05/12/2019
Goede voornemens
een ingesteldheid
Lees meer
06/11/2019
Masterbill
een geavanceerd beheerprogramma !
Lees meer