Bd. de l’Humanité 237 - 1620 Drogenbos
Maandag - Donderdag : 9u00 - 18u00
Vrijdag : 9u00 - 16u00
fr|nl

Wettelijke informatie

Algemeen

Deze disclaimer heeft tot doel de gebruiksvoorwaarden te bepalen voor alle bezoekers van de website van Proximedia nv, met maatschappelijke zetel Humaniteitslaan, 224 1190 Brussel btw BE 468.561.072, tel. +32 (0)2 349 23 43, fax +32 (0)2 349 23 24, e-mail: info@proximedia.be. De bezoeker mag deze website en de informatie op deze website enkel gebruiken voor zover hij voldoet aan de hieronder beschreven algemene voorwaarden. Proximedia kan deze voorwaarden te allen tijde wijzigen.

Intellectuele eigendomsrechten

De bezoeker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Proximedia.
Het bestellen van diensten heeft geen overdracht of toekenning van de volgende intellectuele rechten tot gevolg.

De teksten, tekeningen en andere elementen op de website zijn beschermd door auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten. Bepaalde namen, teksten of logo's op deze website zijn beschermde handelsnamen of geregistreerde handelsmerken.

Elke volledige of gedeeltelijke reproductie, in welke vorm ook, van de inhoud van de Proximedia-website, van de merken, logo's en databanken is strikt verboden. Indien de bezoeker ze wenst te reproduceren of mee te delen aan het publiek, moet hij vooraf de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proximedia verkrijgen.

Hypertekstlinks naar de websites van Proximedia

De bezoeker kan op zijn eigen website een link plaatsen naar de homepage van de Proximedia-website.

De webpagina waarop de hypertekstlink zich bevindt, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van Proximedia moet duidelijk zichtbaar zijn. Bezoekers mogen andere hyperlinks uitsluitend gebruiken met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proximedia.

Links naar sites die door derden worden beheerd

Voor zover de Proximedia-website links bevat naar sites die door derden worden beheerd, worden deze uitsluitend ter informatie van de bezoeker gebruikt. Proximedia heeft geen controle over deze websites of de informatie op deze websites. Proximedia kan dus niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites of de diensten die erop worden aangeboden. Het bestaan van een relatie impliceert geenszins een samenwerkingsrelatie tussen Proximedia en de derde partij.

Verantwoordelijkheden van Proximedia

Proximedia neemt alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op zijn site volledig en correct is.
Deze informatie wordt verstrekt "zoals ze is". Indien de informatie op de website onvolledig is of fouten bevat, kan Proximedia niet aansprakelijk worden gesteld. Proximedia gaat dus geen enkele verbintenis aan en biedt geen enkele garantie met betrekking tot de producten of diensten die op de website van Proximedia worden voorgesteld.

Proximedia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die op zijn site wordt geregistreerd.

Proximedia heeft geen controle of invloed op het gebruik van deze informatie door de bezoeker.

Proximedia wijst bijgevolg elke aansprakelijkheid af voor directe of indirecte schade, met inbegrip van het derven van inkomsten, van opportuniteiten, van exploitatiemogelijkheden, van winsten, alsook voor directe of indirecte schade van welke aard ook, al dan niet veroorzaakt door en/of in verband met het gebruik van deze informatie. Bovendien kan Proximedia evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade, verliezen of kosten die, ondanks zijn inspanningen, het gevolg kunnen zijn van fouten of weglatingen in de gepubliceerde documenten.

Beschikbaarheid

De website van Proximedia is altijd toegankelijk, onder voorbehoud van eventuele defecten en onderhoudswerkzaamheden. Proximedia behoudt zich echter het discretionaire recht voor om deze toegang op elk moment en om welke reden ook op te schorten. Proximedia kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou kunnen voortvloeien uit de onderbreking van zijn internetdiensten.

Bescherming van de privacy

Proximedia verbindt zich ertoe om de informatie die het door de bezoeker of door zijn klanten wordt meegedeeld, niet te communiceren of te publiceren. Deze informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en zal alleen worden gebruikt voor interne managementdoeleinden.

Proximedia past de principes toe van Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer wat de verwerking van persoonsgegevens betreft. De bezoeker kan te allen tijde verzoeken om de gegevens te raadplegen, ze te verbeteren of te verwijderen door een e-mail te sturen naar info@proximedia.be.

Toepasselijk recht – Geschillen

Elk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Proximedia-website wordt beheerst door het Belgisch recht. Eventuele klachten moeten eerst worden gericht aan info@proximedia.be.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Brussel en de vrederechter van het tweede kanton in Brussel bevoegd.

Afspraak nodig?
Maandag - Donderdag : 9u00 - 18u00
Vrijdag : 9u00 - 16u00
Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken